• slide 3
  • Slide 2
Nơi lựa chọn đáng tin cậy
Để tìm kiếm nguồn nhân lực mới
- Là giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp cần số cung cấp số lượng lao động thời vụ gấp để sản xuất, kinh doanh...
" frameborder="0" allowfullscreen="1" title="YouTube video player" width="100%" height="220" src="https://www.youtube.com/embed/?controls=1&autoplay=0">

Dịch Vụ Kế Toán Thuế

 Dịch vụ kế toán thuế của Long Thịnh Phát sẽ hỗ trợ công ty trong việc kê khai và báo cáo thuế. Với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm, thường xuyên phải làm việc với các cơ quan thuế khắp khu vực Đông Nam Bộ - Đồng Nai, chúng tôi cam kết sẽ mang lại cho quý khách dịch vụ uy tín và chất lượng nhất. 

Dịch vụ kế toán thuế tại Long Thịnh Phát bao gồm:

  • Dịch vụ kế toán hàng tháng:

 * Lập và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng;

 *  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

 *  Lập và nộp tờ khai tạm tính thế thu nhập cá nhân;

 *  Nhập hóa đơn, chứng từ vào phần mềm kế toán để lên sổ sách cho doanh nghiệp theo tháng

 *  In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất theo chứng từ gốc, phân loại, sắp sếp, tổ chức, lưu trữ chứng từ theo tháng

 *  Hoàn chỉnh các loại sổ sách chứng từ theo tháng, sổ quỹ tiền mặt, sổ nhật ký chung, sổ cái tổng hợp…….

 *  Lập và gửi các báo cáo thống kê

​​​​​​​ *  Theo dõi, đăng ký, trích khấu hao tài sản cố định

​​​​​​​ *  Hoạch toán, kết chuyển và cân đối lỗ lãi hàng tháng

​​​​​​​ *  Cử người đến làm việc tại cơ quan thuế

  • Dịch vụ kế toán hàng quý:
  • ​​​​​​​ *  Tờ khai giá trị gia tăng theo quý
  • ​​​​​​​ *  Tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý
  • ​​​​​​​ *  Báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý
  • Dịch vụ kế toán hàng năm:

​​​​​​​ *  Lập báo cáo tài chính hàng năm

​​​​​​​ *  Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm

​​​​​​​ *  Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm (lao động thường xuyên và lao động không thường xuyên)

​​​​​​​ *  Đầu năm: nộp thuế môn bài  , bảng đăng ký khấu hao tài sản cố định, đăng ký lương…

kế toán doanh nghiệp

 Dịch vụ kế toán thuế - Long Thịnh Phát

 Với kim chỉ nam “Khi khách hàng cần Long Thịnh Phát có mặt” chúng tôi luôn cam kết mọi khó khăn, vướng mắc về kế toán, thuế và các thủ tục pháp lý liên quan sẽ được giải quyết một cách triệt để và nhanh chóng nhất. Sau đây là những công việc mà Long Thịnh Phát sẽ thay doanh nghiệp thực hiện và chịu trách nhiệm với doanh nghiệp và pháp luật nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán của chúng tôi:

 

LIÊN HỆ